Značení dílů ve společnosti Futaba

Výrobu a montáž bude hlídat DCIx MES
16.4.2014
Výtahy pojedou s bezpečnostními prvky řízenými WMS
19.5.2014

Značení dílů ve společnosti Futaba

Společnost Futaba v Havlíčkově Brodě nasazuje systém DCIx MES pro značení dílů přímo na výrobní lince od společnosti Aimtec. Hlavním přínosem projektu je splnění náročných zákaznických požadavků a zajištění zpětné sledovatelnosti.


Tisk štítků s DCIx MES

Společnost Futaba dostala od svého zákazníka firmy Faurecia požadavek na značení a sledovatelnost dílů ve výrobě. Požadovala, aby se na výrobek tiskl přímo ve výrobě štítek, který bude jednoznačně identifikovat každý vyrobený kus. Management firmy Futaba se obrátil s touto potřebou na svého dodavatele logistického systému DCIx WMS společnost Aimtec. Aimtec přišel s návrhem napojit systém pro sběr dat DCIx MES přímo na dvě linky vyrábějící pravé a levé díly. Štítky tak budou vytvářeny automaticky na základě impulzu z linky. Následným skenováním štítků po výstupní kontrole operátor zaznamená, zda se jedná o dobrý nebo špatný díl. Tím bude zajištěna i evidence zmetků. Na jednom stroji se denně vyrobí 1 200 dílů. Součástí projektu bylo také rozšíření a upgrade současného systému pro řízení skladů a logistiky DCIx WMS.

Přínosy a výhled do budoucna

Přínosem řešení je splnění zákaznických požadavků, zajištění stoprocentní traceability a kontrola kvality. Start ostrého provozu je naplánován na květen 2014. Zároveň byl v dubnu spuštěn projekt na implementaci systému pro pokročilé plánování a řízení výroby Asprova. V budoucnu uvažuje vedení společnosti Futaba o rozšíření systému DCIx MES a nasazení elektronické komunikace dodávané jako služba.

Futaba Czech, s.r.o.

Společnost Futaba vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. Výrobní program havlíčkobrodského závodu, který je druhým evropským podnikem japonské společnosti Futaba Industrial, tvoří výfukové systémy, díly pro karosérii, výztuhy a díly šasi pro výrobce automobilů. Futaba Czech realizuje zakázky pro automobilky TPCA, Toyota, Suzuki a PSA, nově pro Faurecii.