WMS DCIx pro Adler

Rozšíření zákaznické logistiky v Plastice
6.8.2010
Mezinárodní spolupráce Aimtecu a Axway
23.9.2010

WMS DCIx pro Adler

Warehouse Management System (WMS) DCIx od firmy Aimtec bude řídit logistické procesy v distribučním skladu severočeské společnosti Adler Czech, a.s., zabývající se výrobou a prodejem reklamního textilu. Nový skladový systém zvýší produktivitu práce ve skladě, minimalizuje chybovost při vychystávání a expedici, sníží inventarizační rozdíly a bude mít dopad i na celkové zlepšení služeb pro zákazníky.


Adaptace WMS na růst společnosti

V současné době disponuje Adler Czech skladovacími prostory o velikosti 7 500 m2 a svoji činnost plánuje rozšířit i do dalších měst a zemí. V souvislosti s tímto růstem a rozšiřováním se management společnosti rozhodl vyhlásit v červnu 2010 výběrové řízení na zajištění kompletní dodávky řešení logistického systému včetně integrace do stávajícího podnikového informačního systému a komunikačních technologií.

Řešení navržené společností Aimtec přesvědčilo Adler Czech především svým detailním přístupem a přizpůsobením se jeho požadavkům a potřebám. Dalšími důležitými rozhodovacími faktory byly funkční referenční instalace, diverzifikace řešení a znalost nových technologií včetně RFID.

Rozsáhlá integrace DCIx s okolím

Warehouse Management Sytem DCIx bude řídit zboží od jeho příjmu do distribučního skladu až po expedici k zákazníkovi. Nezbytnou součástí implementace projektu je integrace DCIx jak na současný ERP systém Karat, tak i na výtahové modulární systémy Shuttle a technologii vychystávání zboží Pick by Light. Dále je nutné zajistit propojení na balící linku a celnici. Stávající hardwarové vybavení bude doplněno o termotransferové tiskárny pro tisk etiket.

Projekt nasazení DCIx začal v srpnu 2010 s předpokládaným rozběhnutím do ostrého provozu na konci října. V současné chvíli se jedná a rozšíření spolupráce a další možné implementaci WMS. Hlavním přínosem projektu pro společnost Adler Czech je snížení nákladů na inventury o 80%, zvýšení průchodnosti skladu o 30% a eliminace chyb při vychystávání a na expedici.