Výtahy pojedou s bezpečnostními prvky řízenými WMS

Značení dílů ve společnosti Futaba
5.5.2014
Řízení kvality v SAP ERP
5.6.2014

Výtahy pojedou s bezpečnostními prvky řízenými WMS

Výrobce bezpečnostních prvků do výtahových dveří, jihočeská společnost Avire bude řídit své sklady pomocí systému DCIx WMS od firmy Aimtec. Hlavním cílem je eliminace času potřebného na dohledávání materiálu ve skladě, zkrácení doby inventur a zajištění prokazatelné zpětné sledovatelnosti. Projekt je významný tím, že bude z jedné poloviny financován z dosažených přínosů.


Prvky do výtahů řídí DCIx WMS

Vedení dceřiné společnosti anglické firmy Avire hledalo skladové řešení, které by efektivně řídilo sklad materiálu a rozpracované výroby a zároveň splňovalo náročné podmínky v logistice a výrobě bezpečnostních dílů. „V hledáčku jsme měli několik dodavatelů. Nakonec jsme si vybrali společnost Aimtec s řešením DCIx WMS. Pro tuto variantu jsme se rozhodli na základě referencí od podobných společností a přehledné a do detailu promyšlené projektové metodologii. Jedinečnou nabídkou pro nás bylo také financování projektu. Část ceny bude hrazena z přínosů po ročním zhodnocení projektu,“ vysvětluje k zakázce Jan Ďoubal, ředitel Avire s.r.o.

Cílem implementace DCIx WMS je uspořádání a zkvalitnění logistických procesů, zkrácení doby nutné k inventuře a zajištění zpětné sledovatelnosti.

Projekt financován z přínosů

Ve spolupráci společností Aimtec a Avire byly nadefinovány konkrétní přínosy, ze kterých bude informační systém z poloviny hrazen. Mezi zásadní přínosy patří úspora personálních nákladů, což převážně znamená úsporu zaměstnanců v logistice, kteří budou využiti na nových projektech v budoucnu. Dalším přínosem je snížení stavu zásob materiálu a rozpracované výroby, eliminace nákladů na inventury a omezení prostojů ve výrobě způsobených logistikou, například včasné nedodání materiálu. WMS integrované na stávající podnikový informační systém odstraní administrativní práci, která má za následek časté chyby a přepisování. Neposledně je snahou uspořit náklady na externí sklad u třetí strany a přesunout materiálové zásoby do prostor společnosti Avire.

Projekt nasazení DCIx WMS byl odstartován v dubnu 2014. Nový Warehouse Management System poběží ve skladech společnosti Avire od července téhož roku.

Avire s.r.o.

Firma Avire s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost anglické firmy Avire Ltd. Avire je v současnosti vedoucím světovým výrobcem bezpečnostních zařízení blokujících dveře výtahu před zavřením, nachází-li se mezi nimi nějaká překážka. Výrobky firmy Avire jsou nejmodernější elektronická zařízení, většinou založená na principu snímačů infračervených světelných paprsků. Přes 80% výroby firmy Avire se vyváží mimo Velkou Británii. Zboží je prodáváno na všech kontinentech světa a má zároveň výsadní postavení v řadě zemí na trhu s výtahy.