Výrobu a montáž bude hlídat DCIx MES

Kvalitní systém pro komplexního poskytovatele logistických služeb
18.3.2014
Značení dílů ve společnosti Futaba
5.5.2014

Výrobu a montáž bude hlídat DCIx MES

Společnost ŠKODA ELECTRIC nasazuje ve své divizi trakční motory informační systém DCIx MES. Pokračuje tak ve spolupráci se společností Aimtec, se kterou již zavedla tento nástroj pro aktuální a detailní informace z výroby ve své jiné divizi. Konkrétně se bude jednat o přehled odváděné práce na jednotlivé operace ve výrobní objednávce a identifikaci případných prostojů. Kontrola pracovních výkonů umožní zefektivnění výrobního procesu.


Divize trakční motory pod kontrolou DCIx MES

„Implementace systému DCIx MES v divizi trakční motory navazuje na obdobný projekt, který proběhl v elektrických pohonech na konci roku 2012. DCIx MES umožní detailní evidenci práce lidí na výrobních objednávkách, odvádění prací na konkrétní operace a sledování a identifikace prostojů,“ přibližuje detailněji situaci Pavel Popilka, procesní inženýr ve ŠKODA ELECTRIC.

Předmětem zakázky je kromě softwarového vybavení i dodávka hardwaru, která v tomto případě představuje 24 dotykových terminálů Axiomtek a čtečky čárových kódů Motorola. Součástí projektu je i integrace DCIx MES na stávající informační systém BAAN. Přenášet se budou data vztahující se k položkám a výrobním objednávkám a informace o zaměstnancích.

Výstupem ze systému DCIx MES budou reporty sledující stav výrobních objednávek včetně vykázaných časů jednotlivých pracovníků. Řešení DCIx MES rovněž zobrazí prostoje a důvody jejich vzniku. Samozřejmostí je srovnání normativu vůči vykázaným časům. Vizualizace aktuálního stavu výroby (operací) bude probíhat přímo ve výrobních prostorech pomocí velkoplošných obrazovek. Monitory budou informovat a zobrazovat skutečné počty lidí na výrobních objednávkách a zachycovat jejich efektivitu.

Přínosy projektu

Reálné informace z výroby a jejich rozklíčování až na úroveň operace povedou k přesnému přehledu o stavu výroby. DCIx MES tak bude důležitým nástrojem pro zjištění prostojů a jejich identifikaci. Management společnosti ŠKODA ELECTRIC bude mít podklady, kde prodlení vzniká a co je jeho důvodem. Tato zjištění a výrazně důslednější kontrola práce umožní zlepšení celého výrobního procesu. Projekt byl zahájen v lednu 2014.

ŠKODA ELECTRIC a.s.

ŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světovým výrobcem elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro a důlní vozidla. Výrobky odcházejí z plzeňské brány firmy ŠKODA ELECTRIC a.s. do celého světa. Společnost navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni, která byla zahájena v roce 1901.