Společnost AIMTEC s novou tváří

Projekty
26.5.2015
Letošní mezinárodní konference TAL ve znamení nových přístupů a technologií
19.6.2015

Společnost AIMTEC s novou tváří


AIMTEC roste

Příští rok oslaví společnost AIMTEC dvacáté narozeniny. Během té doby vyrostla v úspěšnou, stabilní a prosperující firmu. Její působnost zdaleka není omezena hranicemi České republiky a často překračuje i hranice Evropy. Její aktivity sahají mimo jiné do USA, Mexika nebo nově do Číny. Jen za poslední rok vzrostl obrat skupiny o 31 % a přiblížil se k hranici 185 miliónů Kč. Téměř polovinu obratu vytváří v zahraničí. Na konci roku 2014 uzavřela mimo jiné strategické partnerství s německou firmou TTO Tangram TeleOffice a založila společnou firmu Aitto. Dalšími zahraničními partnery jsou například společnosti WSW Software GmbH nebo Infosys Lodestone. Společnost AIMTEC je také jedním ze zakládajících partnerů Spolku Kompetentních Logistiků a Dodavatelů SKLAD.

Nová značka

Součástí dlouhodobé strategie úspěšné české firmy je také budování silné a stabilní značky. Kvalitní grafický základ je nutnou podmínkou, proto společnost přistoupila k inovaci značky a spolu s ní i ke změně celkové vizuální prezentace. Původní logo, které vzniklo v roce 2002, již nevyhovovalo současným potřebám značky AIMTEC. Nový kabát tak postupně oblékly všechny prezentační materiály, formuláře a samozřejmě také všechny komunikační aktivity včetně nových webových stránek.

AIMTEC a. s.

AIMTEC je úspěšná dynamicky rostoucí česká společnost s mezinárodním přesahem. Společnost je leaderem na trhu v oblasti poskytování IT řešení pro automobilový průmysl, výrobní, logistické a distribuční firmy. Pomáhá firmám nalézat a zavádět řešení postavená na moderních technologiích, a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Posouvá hranice využití IT systémů pro zlepšování výroby a logistiky. Oblastí, které mohou být pro firmy zdrojem úspor a výdělků. Společnost se snaží své služby, produkty, přístupy a řešení neustále vyvíjet a postupně zlepšovat. AIMTEC není centrálně řízená korporátní firma, která by byla podřízena kvartálním výkazům. Společnost je stále v českých rukou. V současné době má přes 140 zaměstnanců.