Spojení dvou „áček“ – Aimtec a Asmo

DCIx WMS řídí a kontroluje outdoorové oblečení
23.2.2011
Sledování výroby s DCIx MES ve ŠKODA TRANSPORTATION
18.4.2011

Spojení dvou „áček“ – Aimtec a Asmo

Česká pobočka japonské skupiny ASMO Corporation, ASMO Czech s.r.o., bude řídit interní logistické toky pomocí řešení DCIx WMS od společnosti Aimtec. Warehouse Management System DCIx v propojení na stávající ERP systém zastřeší celou firemní logistiku a usnadní tak plnění náročných zákaznických auditů ve společnosti ASMO Czech.

Společnost ASMO Czech s.r.o. se sídlem ve Zruči nad Sázavou je první evropskou pobočkou a stoprocentní dceřinou společností japonské firmy ASMO Co., Ltd. ASMO představuje jednoho z největších světových výrobců malých elektromotorových zařízení pro automobilový průmysl. Mezi významné zákazníky české firmy soustřeďující se primárně na produkci elektrických pohonů pro ovládání stahování oken, stěračových sestav a elektromotorů ventilátorů pro klimatizační jednotky patří Denso, JTEKT, Brose nebo světoznámé automobilky Toyota France, TPCA, Opel, Saab a Suzuki.

Aimtec – poskytovatel komplexních řešení

Společnost ASMO Czech si jako svého dodavatele vybrala firmu Aimtec, která poskytuje komplexní řešení na poli informačních systémů. Úzce se specializuje na logistiku a výrobu u předních výrobních firem a dodavatelů do automobilového průmyslu. Aimtec je rovněž dlouhodobým osvědčeným partnerem japonských společností, jako jsou např. Denso, Futaba či Tokai Rika. Právě zkušenosti z obdobných projektů u procesně podobných společností vedly zástupce firmy ASMO Czech k rozhodnutí pro Aimtec.

Společnost Aimtec se svým produktem DCIx WMS kompletně zastřeší interní logistiku ve firmě ASMO Czech. Jedná se o procesy vstupní logistiky, jakými jsou příjem materiálu, kontrola kvality či zaskladnění materiálu. Dále bude DCIx WMS řídit logistiku přímo ve výrobě, např. podpora kanbanu. Projekt zohledňuje také standardní procesy inventury a výstupní logistiky při expedici. K zamezení chyb při expedici slouží tzv. metoda trojí kontroly (triple check), kdy skladník snímá interní kanban, zákaznickou etiketu a přepravní instrukce. Pouze dojde-li k trojnásobné shodě, je zásilka expedována k zákazníkovi. Řešení DCIx WMS je dodáváno včetně hardwarového vybavení v podobě čteček čárových kódů a průmyslových tiskáren. Probíhá také plná integrace na podnikový systém CIGMA.

DCIx WMS – vyhovění náročným zákaznickým auditům

Hlavními cíli projektu jsou plně elektronické zajištění zpětné sledovatelnosti a její následná dokladovatelnost, minimalizace manuálního zadávání dat do systému a chyb vzniklých při evidenci materiálových toků. Díky nasazení DCIx WMS dojde rovněž k zajištění podkladů pro budoucí optimalizaci materiálového toku. Všechny zmiňované cíle povedou k bezchybnému a efektivnímu plnění zákaznických auditů, které jsou zvláště v automobilovém průmyslu velmi náročné. Rovněž přinesou pozitivní efekt v podobě snížení skladových zásob díky zpřesnění a zrychlení evidence a budoucí plánované optimalizaci.

Projekt implementace logistického řešení DCIx WMS odstartoval na začátku března 2011 s očekávaným ukončením v závěru měsíce května téhož roku.