Sledování výroby s DCIx MES ve ŠKODA TRANSPORTATION

Spojení dvou „áček“ – Aimtec a Asmo
28.3.2011
Školení v podnikovém systému SAP ERP
28.4.2011

Sledování výroby s DCIx MES ve ŠKODA TRANSPORTATION

Společnost Aimtec poskytne nástroj pro evidenci a sledování efektivity výroby a odepisování práce pro předního evropského výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Produkt pod názvem DCIx MES umožní získávání přesných informací z výrobních stanovišť a zrychlí tok informací směrem k managementu společnosti.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a její dceřiné společnosti se specializují na obor dopravního strojírenství s tradicí výroby přesahující více než 150 let. Mezi klíčové výrobky plzeňské společnosti patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Skupina firem ŠKODA TRANSPORTATION zaměstnává více než čtyři tisíce pracovníků.

DCIx MES s integrací na ERP BAAN

Tradiční česká strojírenská společnost ŠKODA TRANSPORTATION měla požadavek sledovat efektivitu výroby a práce zaměstnanců na jednotlivých zakázkách a pracovištích. Na základě diskuzí zaměřených na logistiku, plánování a odepisování výroby byla vybrána pro tento projekt společnost Aimtec. Řešení společnosti Aimtec jsou úzce specializována právě na zmiňované podnikové oblasti. V tomto případě bude nasazen systém pro evidenci práce a prostojů DCIx MES.

Princip evidence práce bude spočívat v přihlášení zaměstnance na dotykovém terminálu pomocí osobní karty zaměstnance. Následně si pracovník vybere zakázku a zahájí práci. Pokud nemůže práci vykonávat, zadá do systému informaci o prostoji a uvede důvod. Stejným způsobem provede následné ukončení práce. Nadřízený pracovník tak získá detailní přehled, který povede ke kontrole práce jednotlivých pracovníků na konkrétních pracovištích a identifikuje případnou neefektivitu a ztrátové časy na pracovištích.

Součástí dodávaného řešení je hardwarové vybavení – čtečky čárových kódů a ID karet a odolné dotykové terminály. Systém DCIx MES je rovněž integrován na podnikový informační systém BAAN.

Klíčové přínosy DCIx MES

Mezi klíčové přínosy systému DCIx MES patří zajištění evidence a sledování efektivity výroby, sledování celkové efektivity výrobních zařízení OEE (Overall equipment effectiveness) přes jednotlivé pracoviště, pracovníky, útvary a odhalení a eliminace prostojů.

Projekt nasazení informačního systému DCIx MES odstartoval na začátku března 2011. Ostrý provoz je plánován na konec sedmého měsíce. V první fázi bude probíhat sběr dat z 16 pracovišť a dále se počítá s realizací pro celou výrobu ve ŠKODA TRANSPORTATION. Ve druhé etapě proběhne integrace nového řešení na docházkový systém. V plánu je také zavedení systému pro plánování a řízení výroby APS Asprova.