Růst společnosti Aimtec v roce 2014

Výroba autorádií řízená japonským systémem Asprova
19.3.2015
Logistika dílů ve společnosti HAUK již nebude černou dírou
14.4.2015

Růst společnosti Aimtec v roce 2014

Pro společnost Aimtec byl rok 2014 velice zdařilý a úspěšný. Celkový konsolidovaný obrat skupiny Aimtec za rok 2014 činil 184,9 milionů Kč. Oproti předchozímu roku 2013 byl navýšen o 31,3 %. Zisk před zdaněním činil 24,3 milionů Kč. Mezi nejčastější zákazníky, se kterými Aimtec v roce 2014 realizoval zajímavé projekty převážně v logistice, řízení výroby nebo B2B integraci, patřily významné společnosti z automobilového průmyslu, plastikářské výroby, velkoobchodu a distribuce nápojů a poskytovatelů softwaru.


Působnost napříč světadíly

Na celkovém obratu se v roce 2014 významnou měrou podílel zahraniční obchod. Obrat mimo Českou republiku činil 56 %. Společnost Aimtec tak kromě silné pozice na lokálním trhu zároveň upevnila a posunula svoji pozici na trhu evropském a získala zákazníky i mimo evropský kontinent. Mezi hlavní odbytiště patřilo Německo následováno Slovenskem, Maďarskem, Polskem a novým teritoriem Čínou.

Klíčový zdroj lidé

Ke klíčovým zdrojům pro firmu Aimtec patří jednoznačně lidé. Na konci roku se počet zaměstnanců zastavil na počtu 131 pracovníků. Nárůst zaměstnanců oproti roku 2013 byl 26 %. Tým byl posilován o zkušené a schopné zaměstnance. Velkou skupinu nových nástupů tvořili také absolventi.