Řízení logistiky a odvádění výroby v KBA-Grafitec

Keramické obklady RAKO řídí SappyWMS
10.5.2013
Nový koncept dodávek do ŠKODA AUTO
25.7.2013

Řízení logistiky a odvádění výroby v KBA-Grafitec

Společnost KBA-Grafitec s.r.o. v Dobrušce představuje předního výrobce tiskových strojů na světě. Pro řízení interní logistiky a sledování a odvádění precizní zakázkové výroby si vybrala řešení SappyWMS od firmy Aimtec. „SappyWMS nám umožní lépe a kvalitněji řídit logistické procesy a v reálném čase získávat přesná data o stavu zásob a zakázky. Zároveň budeme moci zpětně sledovat výrobu stroje,“ říká k projektu pan Michal Šeda, systémový inženýr ve společnosti KBA-Grafitec s.r.o.


SappyWMS ruku v ruce s odváděním a sledováním zakázkové výroby

Společnost KBA-Grafitec s.r.o. nabízí svým zákazníkům špičkovou zakázkovou výrobu v nejrůznějších oborech, od zpracování přesných odlitků až po aplikaci povrchových úprav. Často se jedná o vysoce objemové zakázky. Zástupci firmy KBA-Grafitec proto hledali takové řešení, které by umožňovalo řízení interní logistiky pomocí čárových kódů. Zároveň měli požadavek sledovat výrobní zakázky v reálném čase.

KBA-Grafitec si jako řešení zvolil společnost Aimtec, která pro pokrytí všech požadavků nasadí svůj připravený nástroj SappyWMS. Při implementaci budou využity standardní funkcionality podnikového informačního systému SAP ERP (HUM, WM/MM, PP, QM). SappyWMS je především řešení, které podporuje interní logistiku, např. příjem materiálu, vnitřní skladové procesy nebo inventury. V tomto případě se však bude jednat rovněž o protažení až k oblasti odvádění a sledování náročné zakázkové výroby. Vývoj bude probíhat na základě specifických požadavků KBA-Grafitec. Projekt je dále rozšířen o dodávku potřebného hardwaru, tj. o mobilní terminály Motorola s příslušenstvím a stacionární dotykové terminály Axiomtek s pevným skenerem čárového kódu.

Přesná a včasná data pro management

Hlavním cílem projektu je zajištění zpětné sledovatelnosti při výrobě stroje, tzn. co, z čeho, kdy, kdo vyrobil. Dále zabezpečení včasných informací o přesném stavu zásob a zakázky a správných dat pro plánování výroby a nákupu. V neposlední řadě se jedná také o optimalizaci stavu zásob a získání relevantních dat pro budoucí APS systém.

Přínosem nasazení SappyWMS včetně odváděním výroby je úspora lidské práce při ručním přepisování dat do SAP ERP, snížení neproduktivních časů na montáži, odstranění inventurních rozdílů, omezení úrovně rozpracované výroby a pokles materiálových a nepotřebných zásob. Díky řešení od společnosti Aimtec dojde k narovnání norem, snížení chybovosti podkladů pro plánování a zlepšení sledování kooperací. Vedení KBA-Grafitec bude mít také okamžité informace o materiálových skladech a rozpracované výrobě.

Projekt SappyWMS ve firmě KBA-Grafitec odstartoval v březnu 2013 s plánovaným ukončením v létě téhož roku.

KBA-Grafitec s.r.o.

KBA-Grafitec s.r.o. v Dobrušce je členem německého koncernu Koenig & Bauer Group, který je druhým největším výrobcem tiskových strojů na světě. Společnost podniká v tomto odvětví již 190 let a zaměstnává více než 7 000 lidí především v Německu a v USA. Český závod se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou archových ofsetových strojů, které jsou schopné tisknout nejširší škály tiskovin. Společnost má v České republice 329 zaměstnanců a obrat 731 mil. Kč.