Systém pro řízení kvality umožňuje dodržování nastavených pravidel napříč logistikou a výrobou. Definuje, monitoruje a kontroluje dodržování stanovených pravidel, která nastavuje oddělení kvality. Lze tak nastavit specifické kontroly pro dodavatele, reagovat na reklamace od zákazníků a těm pak předcházet sledováním kvality ve výrobě. Cílem systému QMS je přijmout taková opatření, aby nedocházelo k výrobě neshodných produktů.

Výhody

  • Zvýšení spokojenosti zákazníků.
  • Řízení a rozvoj dodavatelů.
  • Kontrola nad tokem materiálu výrobou.
  • Snížení nekvality ve výrobním procesu.
  • Vyšší úspěšnost plnění auditů.

Hledáte pomoc?

Jan Vápeník

Business development manager

+420 724 912 223


Napsat zprávu