Webový portál (WebEDI) slouží k usnadnění a zefektivnění komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Poskytuje snadnou možnost zapojení dodavatelů do štíhlého procesu zásobování. Díky využití Portal řešení pak dodavatel může tisknout unikátní etikety pro konkrétního zákazníka, čímž dochází k usnadnění jejich přijetí na příjmu. Na základě elektronických dodacích listů pak zákazník jednoduše provede pomocí skeneru čárových kódů rychlý a bezchybný příjem.

Výhody

  • Shodné informace na obou stranách dodavatelského řetězce.
  • Jednotné místo výměny informací.
  • Okamžitý přehled o stavu dodávky.
  • Expedice výrobků se zákaznickými etiketami, které usnadňují následný příjem.

Hledáte pomoc?

Ivan Martiška

Business development manager

+420 725 593 979


Napsat zprávu