DCIxWMS (Warehouse Management System) představuje moderní online řešení pro komplexní řízení logistických procesů ve skladech, distribučních centrech i výrobních společnostech. Pomocí pokročilého systému DCIxWMS je usnadněna evidence, správa, dohled a řízení skladových operací, stavů a pohybů zásob, využití místa, ale i posílení produktivity pracovníků. DCIxWMS přináší spolehlivý zdroj aktuálních informací, kontrola a aktualizace probíhají v reálném čase a s využitím automatické identifikace jednotlivých manipulačních jednotek a skladových míst, pomocí čárových nebo RFID kódů, Pick by Light, Pick by Voice.

Výhody

  • Efektivnější logistické procesy se zpětnou vazbou a online kontrolou.
  • Snížení chybovosti pracovníků.
  • Zkrácení časové náročnosti při manipulaci s materiálem.
  • Lepší využití skladové plochy (procesy, pracovníci, manipulační techniky).
  • Minimalizace provozních nákladů.
  • Dodržování pravidel FIFO, FEFO, report sledovatelnosti.