DCIxQMS (Quality Management System) je systém pro řízení kvality, jehož účelem je definování, monitoring a kontrola dodržování stanovených pravidel, která nastavuje oddělení kvality. DCIxQMS umožňuje v oblasti vstupní kontroly rozdělit dodavatele a jejich položky do skupin na základě pravidel, podle kterých je prováděna kontrola. Ta může být statická nebo dynamická (skip lot inspection). Systém ukládá data pro následné vyhodnocení a řízení spolehlivosti dodavatelů. DCIxQMS je možné využít také pro procesy kontroly kvality rozpracované výroby i výstupní kontrolu. Podporuje sběr výsledků kontroly pomocí skenerů, tabletů nebo pevných stanic.

Výhody

  • Zajištění kvality výrobků ve všech fázích výrobního procesu.
  • Minimalizace nákladů na řešení neshod.
  • Rozvoj vztahů s dodavateli s důrazem na kvalitnější dodávky.
  • Monitoring spolehlivosti dodavatelů.
  • Přehledná dokumentace fronty práce a jejich výsledků.

Hledáte pomoc?

Vít Glasl

Business development manager

+420 721 379 761


Napsat zprávu