DCIxPPS (Production Planning System) představuje grafickou plánovací tabuli znázorňující výrobní zakázky alokované v čase na jednotlivé výrobní stroje, linky a pracoviště. Zobrazuje stav plnění jednotlivých zakázek a vytížení zdrojů výroby. DCIxPPS zobrazuje importované výrobní zakázky vytvořené na základě MRP plánování nebo je umožňuje ručně zadávat. Zakázky znázorněné v grafické podobě je možné ručně přesouvat (metodou Drag and drop) v čase v mezi jednotlivými zdroji. Plánovací tabule umožňuje základní optimalizaci v podobě odstranění časových mezer mezi jednotlivými zakázkami a zároveň podporuje řetězení operací v rámci dané výrobní zakázky. V případě, že DCIxPPS je propojeno s MES systémem, zobrazuje aktuální plnění plánu. Na základě těchto informací přepočítá odhadovanou délku zakázky.

Výhody

  • Rychlé přeplánování výrobní zakázky jak v čase, tak mezi jednotlivými zdroji.
  • V reálném čase zobrazení plnění plánu.
  • Okamžitá reakce na nepředvídatelné situace.
  • Kontrola plánovaných zakázek po termínu a jejich přeplánování.

Hledáte pomoc?

Vít Glasl

Business development manager

+420 721 379 761


Napsat zprávu