Produkt DCIxMES (Manufacturing Execution System) je určen k detailnímu přehledu o aktuálním stavu zakázek ve výrobě, včetně výkazu o činnosti pracovníků a aktivitě používaných výrobních zařízení a dle definovaných technologických postupů. DCIxMES sbírá data přímo ze strojů v reálném čase, díky tomu poskytuje vždy aktuální informace kdekoliv a kdykoliv. Automaticky dochází k odpisům vyrobených kusů a dle potřeby je objednáván potřebný materiál pro zajištění plynulého chodu. Také s možností ručního zadávání operativních příkazů a důvodů prostojů. Výsledné reporty poskytují ucelený přehled o odpracovaných hodinách, prostojích, vytížení techniky, řádně vyrobených i vadných kusech, čímž umožňují odhalit slabá místa v procesu výroby a jejich následnou redukci.

Výhody

  • Ucelený přehled o stavu a rozpracovanosti zakázek.
  • Získání přesných podkladů pro plánování výroby a nákupu.
  • Plánovací tabule s přesnou evidencí rozpracované výroby.
  • Zajištění plynulého toku materiálu s vazbou na dodržovaná pravidla.
  • Identifikace úzkých míst, případně dalších omezení.
  • Posílení strategického i operativního řešení problémů s možností zpětné vazby.