DCIx integruje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec, usnadňuje koordinaci a obchodní spolupráce se zákazníky, dodavateli a partnery prostřednictvím technologií EDI, WebEDI, VMI. Doplňuje zákaznické systémy o funkce, které jejich systém nepodporuje nebo umožňuje částečně či komplikovaně. Logistický a výrobní systém DCIx je vhodný pro všechny typy výrobních, logistických a distribučních firem. Je konstruován jako modulární řešení, které lze libovolně rozšiřovat a přizpůsobovat individuálním a speciálním potřebám s možností konfigurace uživatelského rozhraní a oprávnění pro jednotlivé uživatele (skladníci, dispečeři, manažer). Výhodou je online rozhraní s plnou integrací zákaznických systémů.

Výhody

  • Maximální pokrytí logistiky a výroby rámci jednoho informačního systému.
  • Jednoduše nastavitelný systém bez nutnosti programování.
  • Systém integrovatelný na různé technologie (RF terminály, RFID, Pick by Voice, Pick by Light, automatické zakladače a skladovací systémy, dopravníky, váhy a rozšířená realita).
  • Plný monitoring transakcí s funkcí včasného varování.
  • Automatické zabránění vzniku chyb, s možností případné nápravy.
  • Návratnost investice cca 1 rok.