MOM (Manufacturing Operation Management) je aplikací myšlenek Industry 4.0. Jedná se o řešení doplňující stávající informační systém ERP. V rámci jednoho systému je zde řešeno řízení interních logistických procesů (WMS), řízení a sběr dat z výroby (MES), řízení kvality (QMS), řízení údržby (EAM), pokročilé plánování výroby (APS) a v neposlední řadě i řízení expedice (JIT/JIS). MOM nejužším způsobem integruje firemní procesy ve výrobě a logistice. Tento systém je nasazován vždy na míru a respektuje veškerá specifika konkrétního zákazníka. Při implementaci systému je kladen důraz na pružnost a variabilitu systému, jenž může být nasazen buď v plném rozsahu, nebo jen jako jeho dílčí části s postupným pokrýváním dalších procesů a oblastí.

Výhody

  • Plánuje a synchronizuje veškeré zdroje potřebné pro výrobu a manipulaci.
  • Řídí a sleduje veškeré materiálové toky komponent, polotovarů a finálních výrobků.
  • Poskytuje řídícím pracovníkům informace pro rozhodování, tzv. jediná verze pravdy (single version of truth).
  • Možnost rychlých reakcí na poruchy a události v procesu.
  • Nástroje na predikci a prevenci poruch a neshod v procesu.

Hledáte pomoc?

Daniel Choc

Senior Business Consultant

+420 602 483 965


Napsat zprávu

Kam dál?