MES představuje řešení pro řízení a plánování výroby. Systém sbírá data o strojích, lidech a materiálu napříč celým výrobním procesem a zároveň kontroluje, zda jsou dodrženy výrobní postupy. Data pro systém se získávají přímo ze strojů nebo i ručním zadáváním. Mezi sbíraná data mohou patřit informace o počtu vyrobených kusů, počet shodných a neshodných kusů, čas strávený na zakázce, důvody prostojů strojů a pracovníků, případně technologická data o teplotě a tlaku. Takto sebraná data pak slouží pro zvyšování produktivity výroby a minimalizování výrobních prostojů.

Výhody

  • Zvýšení produktivity výroby.
  • Snížení nákladů na výrobu, snížená zmetkovitost.
  • Aktuální přehled o rozpracované výrobě.
  • Zajištění plynulého toku materiálu.
  • Detailní přehled o skutečně stráveném času na zakázce.