JIT/JIS je koncept řízení dodávek mezi odběrateli a dodavateli postavený na technologii EDI. Pomocí tohoto přístupu zákazníci plánují expedici a výrobu svých dodavatelů. Cílem je eliminovat nadbytečné zásoby a zvýšit flexibilitu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Dodávky jsou řízeny odvolávkami od zákazníků, které poskytují informace o aktuálních potřebách zákazníků a jejich výhledu na nejbližší období.

Při realizaci dodávek JIT (Just-in-Time) je důležité dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správně zabalené. Dodávky jsou připravovány na základě plánu, který využívá kumulativní čísla. Při realizaci dodávek JIS (Just-in-Sequence) je klíčové dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správném pořadí položek v manipulačních jednotkách i jejich umístění na kamionu.

Výhody

  • Zajištění bezchybné expedice.
  • Splnění požadavků zákazníků na značení a dokumentaci dodávek.
  • Snížení nákladů na komunikaci a řízení dodávek.