SappyWMS je řešení určené pro komplexní řízení vnitropodnikové logistiky v rámci systému SAP ERP. Celý systém využívá standardních funkcionalit modulů SAP MM/WM, které podává v přehledné formě, a lze jej přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. SappyWMS eviduje pohyb skladových položek prostřednictvím sledování unikátních manipulačních jednotek (HUM – Handling Units Management), jejichž pohyb je sledován v reálném čase pomocí skenerů. Díky tomu jsou detailně monitorovány veškeré manipulační jednotky skladu (palety, boxy, kontejnery atd.). Systém je připraven pojmout prostřednictvím standardních rozhraní bezdrátové skenery (on-line terminály) a zajišťuje přesnou evidenci pohybů ve skladu.

Výhody

  • Logistické procesy s online kontrolou a zpětnou vazbou.
  • Snížení provozních nákladů.
  • Nastavení optimálního průběhu a snížení chyb pracovníků v procesu.
  • Zkrácení časové náročnosti při manipulaci s materiálem.
  • Efektivnější využití skladových procesů (obslužnost a plocha skladu, technika, zaměstnanci).
  • Dodržování pravidel FIFO, FEFO, reporting.