SappyQMS je systém pro řízení kvality v rámci systému SAP ERP. Podporuje definování, monitoring a kontrolu dodržování stanovených pravidel. Využívá funkcionality modulů QM, SD, PM a je úzce propojen s moduly MM/WM. Nástroj podporuje řízení výroby pomocí regulačních karet, sběru výsledků kontroly skenery, tablety nebo pevnými stanicemi. Zpracovává report 8D, umožňuje vytvořit výrobní dokumentaci a přenést naměřené hodnoty z používaných měřidel do informačního systému. Ve spolupráci s modulem CO umožňuje řídit náklady kvality. SappyQMS je snadno přizpůsobitelný a dá se implementovat postupně. Je přehledným a spolehlivým nástrojem pro systematické řízení kvality.

Výhody

  • Snížení pracnosti při plánování a provádění kontroly kvality.
  • Eliminace pomocných evidencí – vše je v jednom integrovaném systému.
  • Zkrácení času na vyhodnocení údajů o kvalitě, tzn. zkrácení doby reakce po zjištění problému (opatření).
  • Podpora auditů a zvýšení důvěryhodnosti u zákazníků.
  • Důraz na procesní charakter řízení kvality se zřetelem na cyklus Plan-Do-Check-Act.

Hledáte pomoc?

Jan Vápeník

Business development manager

+420 724 912 223


Napsat zprávu