SAP All-in-One je komplexní ERP systém, zastřešující veškeré činnosti související s chodem společnosti. Jsou zde zastoupeny oblasti financí, controllingu, řízení lidských zdrojů, logistiky, výroby, dále také řízení kvality, údržby, nebo projektové řízení. V ERP systému SAP jsou informace dostupné všem uživatelům v reálném čase a jsou prezentovány stejným způsobem napříč celou firmou. Systém také nabízí možnost sdílení informací s dodavateli a odběrateli s cílem maximálního zrychlení výměny informací, zvýšení pružnosti vůči zákaznickým požadavkům, snížení nákladů na výrobu a distribuci. Každodenní práce v systému navíc přináší detailní a aktuální přehledy o výkonnosti podniku, rychlejší a přesnější výstupy, reporty a podklady pro rozhodování managementu. Řešení od firmy SAP představuje nejrobustnější a celosvětově nejvíce využívaný softwarový nástroj pro řízení firem.

Řešení Sappy rozvíjí funkcionalitu podnikového informačního systému SAP s ohledem na požadavky konkrétních zákazníků. Jedná se především o oblast řízení skladů a logistiky (SappyWMS), sběr dat, řízení a plánování výroby (SappyMES) a řízení kvality (SappyQMS). Oborová řešení respektují potřeby automobilového průmyslu (SappyCar).

SAP nově migruje svá řešení na velmi rychlou in-memory databázi SAP HANA. Veškerá data jsou místo využívání pevných disků uložena v operační paměti. Výhodou je tak vysoký výkon, rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a jejich okamžitá analýza. K platformě lze přistupovat i v cloudu pomocí SAP HANA Cloud.

Výhody

  • Celosvětově nejrozšířenější systém pro řízení firemních procesů.
  • Jednotný způsob nahlížení na firemní data.
  • Snížení nákladů na informační systém v rámci celé firmy.
  • Jasná definice podnikových procesů a pravidel.
  • Neustále se rozvíjející produkt.