ERP systémy jsou označovány komplexní informační systémy organizací, zastřešující činnosti související s výrobou, logistikou, dodavatelským řetězcem, financemi, controllingem a řízením lidských zdrojů. K dalším oblastem patří řízení kvality, řízení údržby, projektové řízení. Díky ERP všichni uživatelé vidí současně jednotné informace a aktuální změny napříč celou firmou. Systém také nabízí možnost sdílení informací s dodavateli a odběrateli s cílem maximálního zrychlení výměny informací, zvýšení pružnosti vůči zákaznickým požadavkům, snížení nákladů na výrobu a distribuci. Každodenní práce v systému navíc přináší detailní a aktuální přehledy o výkonnosti podniku, rychlejší a přesnější výstupy, reporty a podklady pro rozhodování managementu.

Výhoda

  • Jednotný způsob nahlížení a práce se stejnými firemními daty.
  • Zvýšení produktivity výrobních a rozhodovacích procesů.
  • Zrychlení reakce na změny trhu a požadavky zákazníků.
  • Snížení nákladů v rámci celé firmy.
  • Jasná definice pravidel pro podnikové procesy.