Systém elektronické datové výměny představuje rychlou a standardizovanou výměnu obchodních dat mezi informačními systémy. S EDI řešením si podniky vzájemně posílají obchodní dokumenty v elektronické podobě (např. objednávky, odvolávky, avíza o dodávce zboží, faktury), čímž nahrazují tradiční způsob komunikace, který vyžaduje e-mailovou korespondenci, papírové dokumenty. Proces elektronizace dokumentů a standardizace jejich výměny představuje významné zrychlení komunikace a zefektivnění systematické spolupráce.

Výhody

  • Efektivní řízení a plánování výroby, skladu i zásob na základě správných podkladů.
  • Standardizace/zrychlení/zjednodušení obchodní komunikace.
  • Úspora času a přesnost ve srovnání s ručním zapisováním do systému.
  • Snížení nákladů na výměnu informací.
  • Vyšší flexibilita ohledně požadavků zákazníka.