APS (Advanced Planning & Scheduling) je určen pro plánování výroby. Poskytuje aktuální a přesné informace o její efektivitě. Vizualizuje podmínky ve výrobě, generuje přesné informace o stavu výroby a všech případných omezeních. Umožňuje tak provádět správná rozhodnutí v reálném čase s ohledem na termíny, dostupnou kapacitu a náklady.

Výhody

  • Plánovací nástroj respektující všechna omezení.
  • Flexibilní pomocník pro rychlou tvorbu plánu i jeho operativní úpravy.
  • Detailnější tvorba plánu než v běžném ERP systému.
  • Aktuální přehled o stavu zakázek, využití zdrojů a velikosti zásob.
  • Zvýšení průchodnosti výrobou a zajištění návaznosti všech operací.