Výrobní společnost

Výrobní firmy jsou v současnosti vystaveny obrovskému tlaku ze strany zákazníků, kteří očekávají dodání zboží v nejkratším možném termínu, s nejnižší cenou a samozřejmě při zachování maximální kvality. Aktuálně se velikost zakázek snižuje a zároveň roste rozmanitost zákaznických objednávek. Firmy jsou na jedné straně vystaveny sílícímu tlaku ze strany vlastníků na maximalizaci zisku a na druhé straně sílícímu tlaku konkurence.

Pro firmy to znamená, že musí být flexibilní, musí umět rychle naplánovat výrobu a nákup, zorganizovat výrobu a současně musí být připraveny na to, že se v průběhu realizace zakázky požadavky zákazníka mohou i několikrát měnit. Zároveň by měly sdílet informace v rámci celého dodavatelského řetězce s dostatečným předstihem, čímž se výrazně zefektivní celý proces, posílí flexibilita a sníží náklady pro všechny strany.

Aby firmy dokázaly vyhovět tržním podmínkám, potřebují mít softwarové nástroje, které ji umožní:

  • rychlé vytvoření plánů výroby a nákupů, jež respektují všechna omezení,
  • efektivní řízení materiálového toku od příjmu až po expedici,
  • okamžité sledování stavu rozpracované výroby,
  • maximální zkrácení průběžné doby výroby,
  • propojení dodavatelů a odběratelů do jednoho integrovaného řetězce,
  • sledování nákladů a výnosů na konkrétních místech celého procesu.