Logistická společnost

Logistické firmy zaznamenávají ve svém segmentu vyšší nároky ze strany klientů, kteří kladou důraz nejen na skladování a dopravu, ale na služby s vyšší přidanou hodnotou, mezi které patří kompletování setů, přebalování, označování, ale také lehká montáž. Realizace všech zákaznických požadavků je uskutečňována s důrazem na minimální náklady.

Logistické firmy musí být schopny flexibilně řešit nové projekty v co nejkratším čase, a to z hlediska fyzického uspořádání zboží, ale i z pohledu warehouse managementu, včetně integrace na klientské systémy, případně kurýrní přepravce.

Logistické firmy musí mít nástroje, které ji umožní:

  • posílení efektivního řízení a automatizace logistických procesů,
  • maximální zkrácení průběžné doby vychystávání zakázky,
  • propojení klientů do jednoho integrovaného řetězce,
  • integrace na kurýrní služby,
  • minimalizace nákladů na manipulaci se zbožím,
  • efektivní využití skladové plochy.