Distribuční společnost

Distribuční firmy jsou podobně jako firmy výrobní vystaveny obrovskému tlaku ze strany zákazníků, kteří očekávají dodání zboží v nejkratším možném termínu, s nejnižší cenou. Zákazníci objednávají co nejmenší množství položek s maximální četností. Zároveň jsou firmy nuceny mít stále větší produktové portfolio a poskytovat přidanou hodnotu komplexních služeb.

distribuční firmy musí být flexibilní, umět velmi rychle zajistit zboží pro zákazníky a zároveň musí být připraveny na zakázky, které se v průběhu realizace mohou změnit. Současně by měly sdílet informace v rámci celého dodavatelského řetězce s dostatečným předstihem, čímž se výrazně zefektivní celý proces, posílí flexibilita a sníží náklady pro všechny strany.

Firmy potřebují mít nástroje, které ji umožní:

  • efektivní řízení logistických procesů a automatizace v rámci skladu,
  • maximální zkrácení průběžné doby vychystávání zakázky,
  • propojení dodavatelů a odběratelů do jednoho integrovaného řetězce,
  • integrace na kurýrní služby,
  • minimalizace nákladů na manipulaci se zbožím,
  • maximální využití skladové plochy.