Digitalizace společností – Průmysl 4.0

Praktický návod pro výrobní společnosti

Nároky a požadavky na výrobní podniky se neustále zvyšují. Chtějí-li zůstat konkurenceschopné, musí být schopny vyslyšet výzvy, kterými jsou flexibilita, rychlost, variabilita, spolehlivost a konfigurovatelnost. Jednou z cest je digitalizace výrobních a logistických procesů. Společnost AIMTEC je expertem na digitalizaci v oblastech výroby a logistiky, převážně ve společnostech menší a střední velikosti. Přichází s metodikou pro optimální postup zavedení digitálních technologií. Jde o praktický a srozumitelný návod, jak se od papírového sběru dat dostat do fáze uskutečnění vize směřující k principům Průmyslu 4.0 (I4.0).

data0101

DIGITALIZUJTE

Sběr dat

DCIX

ŘIĎTE PROCES

Kontrola správnosti procesů.

ppt

VIZUALIZUJTE

Identifikace úzkých míst.

APS

DELEGUJTE

Samooptimalizace.

Etapy zavádění digitalizace

 • Etapa 0 – ERP a papírový sběr dat – Jde o startovací etapu, ve které si firma dává digitalizaci do strategie a vyhrazuje na ni finanční a lidské zdroje.
 • Etapa 1 – Digitální obraz fabriky v reálném čase – V této fázi je stěžejní sběr co nejvíce dat z výroby v celém životním cyklu výrobků. Data lze získat připojením přímo na stroje nebo s využitím zařízení – čteček čárových kódů nebo RFID, inteligentních čidel nebo dotykových terminálů.
 • Etapa 2 – Horizontální integrace – Výrobní zařízení sledují všechna potřebná vstupní data a předdefinované parametry a rozhodují, zda jsou splněna zadaná kritéria, jestli byl předchozí proces proveden správně a je možné přistoupit k další operaci. Lidské chyby jsou omezeny a dochází k horizontálnímu propojení všech činností od nákupu po prodej.
 • Etapa 3 – Analýza dat a vertikální integrace – Cílem je na základě digitálních dat připravit takové výstupy, které manažerům výroby a logistiky pomohou identifikovat úzká místa, zdroje neefektivity nebo například nechtěné alternace procesů. Analýzy slouží k optimalizaci, zrychlení, zkvalitnění a zlevnění procesu. Zcela zásadní podporou je srozumitelná, chytrá a intuitivní grafická vizualizace dat.
 • Etapa 4 – Samořiditelná výroba a logistika – Dochází k samonastavování a vybírání nejlepších možných postupů strojem, který představuje samoučící, samorozhodující a samooptimalizační jednotku. Stroje a systémy používají sesbíraná data (Big Data) a optimalizační mechanizmy. V této fázi je také nejnižší počet pracovníků na pozicích, které může zastat inteligentní stroj, proto dochází k výraznému snížení počtu chyb.

Benefity

 • Získání konkurenční výhody.
 • Vyšší flexibilita výroby, kustomizace výrobků.
 • Příležitost ke generování vyššího zisku.
 • Rychlejší reakce na měnící se poptávku.
 • Optimalizace nákladů, rychlá návratnost investice do digitalizace.
 • Snížení nákladů na preventivní údržbu a servis.
 • Rychlé, stoprocentně kvalitní dodávky zboží.
 • Získání globálního postavení společnosti.
 • Eliminace lidských chyb.