Reengineering systému SAP pro Matador

DCIx WMS v novém skladu zdravotnického materiálu
29.8.2011
NLK také u dodavatelů Škody Auto
31.10.2011

Reengineering systému SAP pro Matador

Společnost Aimtec realizovala rozsáhlý projekt reengineeringu podnikového informačního systému SAP ERP ve společnosti MATADOR Automotive Vráble a.s. Tato zakázka představuje svého druhu unikátní řešení v oblasti reengineeringu informačního systému komplexu provozoven a skladů. Společnost MATADOR nyní přehledně disponuje materiálem napříč všemi svými provozy a sklady, v reálném čase řeší požadavky odběratelů i dodavatelů a umí podchytit a vykázat důležitá data. Zavedený systém jí umožňuje mít okamžitý přehled o materiálových i finančních tocích uvnitř společnosti, jejích závodů, mezi nimi i směrem do vnějšího prostředí. Zjednodušení celkové struktury přitom umožňuje uživatelům její bezpečné zvládnutí.

Společnost MATADOR se rozhodla po důkladné analýze zefektivnit logistický systém, zjednodušit jeho řízení a restrukturalizovat dispoziční soustavu tak, aby lépe odpovídala dynamickému rozvoji společnosti. O rozvoji této společnosti svědčí i to, že založila dceřinou společnost v českém Liberci a zamýšlela v této pobočce spustit výrobu ke dni go-live modernizovaného systému. Svůj záměr se rozhodla provést reimplementací upgradovaného systému SAP, který provedla firma Aimtec, specialista na procesy v automobilovém průmyslu.

Reengineering SAP ERP ve znamení mnoha úkolů a výzev

O náročnosti celého rozsáhlého projektu vypovídá kumulace několika úkolů, z nichž každý by vydal za samostatný projekt. Jednotlivými kroky bylo: upgrade systému SAP, přechod ze zakázkové výroby na sériovou, systematizace plánování výroby pomocí SAP ERP, zjednodušení a přeznačení soustavy skladů společnosti, radikální změna evidence materiálu přechodem od kódování pomocí šarží k evidenci pomocí manipulačních jednotek se zachováním evidence expiračních lhůt, redefinování samostatného provozu v Nitře jako nového závodu se všemi souvislostmi ve všech zavedených modulech. Dále zefektivnění logistických procesů odstraněním nebo alespoň oslabením počtu nestandardních programových doplňků (transakcí), umožnění snížení počtu zaměstnanců v administrativě, odstartování nového závodu v Liberci se všemi souvislostmi ve všech zavedených modulech, vytvoření logisticky spřažené soustavy vzájemně komunikujících informačních systémů, které budou automaticky řešit ERP plánování na úrovni skupiny závodů vzájemnou komunikací dispozičních prvků a zmodernizování výkaznictví (od Intrastatu až po manažerská hlášení).

Všechny tyto úkoly požadoval MATADOR vyřešit současně a to ke dni uvedení do provozu nového závodu v Liberci. Tento nesmírně komplexní úkol přijala společnost Aimtec jako výzvu, kterou uskutečnila v několika krocích od prvního seznámení se s cílem až po uvedení do provozu.

Specifický rozsahově ojedinělý projekt

Projekt SAP je ojedinělý rozsahem restrukturalizovaných dat a náročností na organizační schopnosti řešitelských týmů. Jeho unikátnost však především spočívá v řešení takových úloh jako je odstranění šaržování, tvorba plánovacího systému v úrovni nad jednotlivými provozy a standardizace logistických procesů a programových nástrojů. Specifičnost projektu spočívala i v tom, že veškeré inovativní prvky musely být citlivě zasazeny do dosavadního uživatelského prostředí, které vykazovaly značnou rezistenci. Implementace těchto postupů musela být provedena specifickou a individuální formou nasazením na dosavadní postupy. Úkol to byl o to náročnější, že vyžadoval četné manažerské schopnosti na obou stranách a schopnost řídit veliký a různorodý kolektiv lidí, ve kterém se dalo očekávat, že každá dílčí skupina bude prosazovat své řešení, zdánlivě pro ni jednodušší, které by ale komplikovalo jednoduchost a přehlednost celkového systému. Díky novému, zkušenému a odborně velmi fundovanému vedení společnosti MATADOR se však podařilo projekt personálně řídit ke zdárnému cíli.