Společnost AIMTEC nabízí zpřístupnění OFTP/OFTP2 komunikace jako služby prostřednictvím ClouEDI. Konektivita je součástí Automotive Package, kterou lze pořídit i jako samostatné řešení. Vzhledem k tomu, že HCI v současnosti nenabízí žádný z nejčastěji používaných EDI komunikačních protokolů, je možné zákazníkům poskytnout prostřednictvím ClouEDI kromě již zmíněného OFTP i konektivitu přes AS2, případně VAN.