Mule ESB pro společnosti hledající moderní integrační řešení

Mule ESB je nástroj umožňující odstranění problémů s point-to-point integrací systémů. Integruje on-premise systémy, SOA řešení i cloudové služby (SaaS). Umožňuje integraci se zákazníky, partnery a dodavateli a propojuje veškerá zařízení a aplikace. Využívá výhod legacy systémů bez porušení jejich integrity. Získává cenná data a zpřístupňuje je dalším systémům a aplikacím napříč celou společností.

Asprova

RYCHLOST
DODÁNÍ

Hotové konektory a šablony, opakované použití stavebních bloků a snadná konfigurovatelnost umožní dvakrát až pětkrát rychlejší dodání hotového řešení.

fajfka

SNÍŽENÍ INTEGRAČNÍCH
NÁKLADŮ

Rychlé dodání sníží náklady na integraci o třetinu.

graf_rust

VYSOKÁ
SPOLEHLIVOST

Automatické hlášení chyb a ukládání zpráv do fronty v případně nedostupnosti protistrany zaručuje nulovou ztrátu dat.

data0101

RYCHLOST
ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování až stovek tisíc transakcí za vteřinu.

Funkčnosti systému

  • Snadná a rychlá implementace on-premises, v cloudu nebo v hybridním prostředí.
  • Široká sada připravených šablon a konektorů.
  • Řízení toku zpráv – směrování, filtrování a opakování zpráv.
  • Snadné mapování a transformování datových struktur v inovativním DataWeave nástroji.
  • Propojení SOA, SaaS a legacy systémů na jediné platformě.

Benefity

  • Snadná rozšiřitelnost a škálovatelnost integrace v případě potřeby.
  • Oddělení bussiness logiky od komunikačních protokolů a datových formátů.
  • Rychlá reakce na změny a požadavky trhu z hlediska konkurence, nových technologií nebo požadavků od zákazníků.
  • Mule ESB – lídr v oblasti integračních nástrojů pro on-premises aplikace v magických kvadrantech společnosti Gartner.

Hledáte pomoc?

Petr Strnádek

Business development manager

+420 702 120 359


Napsat zprávu