Integrace systémů je ve firmách důležitá z hlediska eliminace chyb nebo dostupnosti aktuálních dat. Moderní společnosti využívají pro efektivní fungování vedle hlavního ERP systému také množství specializovaných systémů (WMS, MES, atd.). Ty pro svou práci potřebují data, poskytovaná ERP (číselníky, transakční data), a naopak – ERP potřebuje data od nich. Ve většině případů je pro efektivní fungování nutná integrace, která eliminuje lidské chyby, zajistí dostupnost aktuálních dat v jednotlivých systémech, sledovatelnost datových přenosů a schopnost rychle reagovat na změny požadavků z okolního světa.

Výhody

  • Centrální přehled o propojení systémů v rámci jedné platformy.
  • Využití integrační platformy pro otevření klasických ERP systémů.
  • Integrace on-premise a cloudových řešení.
  • Automatizace přenosů dat mezi propojenými systémy.

Hledáte pomoc?

Petr Strnádek

Business development manager

+420 702 120 359


Napsat zprávu