Partnerský program

Již od roku 1996 stojí společnost AIMTEC v čele vývoje systémů integrovaného řízení logistiky a výroby. MOM systémů postavených na špičkových technologiích a principech, které aplikují zásady digitální ekonomiky – Průmyslu 4.0 – do skutečného, v praxi ověřeného řešení. Hledáme nové příležitosti, jak naše řešení DCIx zpřístupnit co nejširšímu okruhu zákazníků kdekoliv na světě, skrze agilní partnery, kteří sdílejí naše vize a dokáží je přetavit v úspěch svůj i svých zákazníků.

 

Přínosy spolupráce

  • Obohatíte svou nabídku o pokročilé MOM řešení, které poráží ve výběrových řízeních úzce profilované WMS nebo MES systémy.
  • Získáte multioborové řešení pro zákazníky s diskrétní a opakovanou výrobou.
  • Rozšíříte svou specifickou odbornost o znalost procesů v automobilovém průmyslu, distribuci a logistice.
  • Projekty budete realizovat efektivnějším způsobem než vaši konkurenti.
  • Budete se moct opřít o podporu stabilního dodavatele, který nepřetržitě investuje do vývoje systému.

Úrovně partnerství

Vyberte úroveň partnerství, která vám nejvíce vyhovuje.

Reseller Partner

AIMTEC (Value Added) Reseller Partner poskytuje expertní znalosti v prodeji, implementaci a podpoře podnikových informačních systémů. Dokáže zákazníkům navrhnout integrované řešení na platformě modulárního systému DCIx přizpůsobené jejich specifikům a individuálním potřebám. Reseller Partner samostatně zajišťuje realizaci projektu v plném rozsahu, počínaje obchodní analýzou přes implementaci systému a integraci s hostitelskými systémy až po poimplementační podporu. Reprezentuje společnost AIMTEC v daném regionu a na specifickém trhu. Naši Reseller Partneři využívají rozsáhlý program podpory, zahrnující sdílení osvědčených postupů a know-how pro efektivní prodej řešení DCIx, pravidelná školení prohlubující jejich technickou i projektovou odbornost, ale i spolupráci v oblasti marketingu.

Referral Partner

AIMTEC Referral Partner je schopen identifikovat obchodní příležitosti pro řešení DCIx, představit zákazníkům koncepci a přínosy tohoto systému, koordinovat obchodní fázi projektu mezi koncovým zákazníkem a společností AIMTEC. Přínosem pro Referral Partnera je vedle odměny ve formě podílu z ceny prodeje licencí také provázání vlastních specializovaných řešení a služeb s řešením AIMTEC pro řízení výroby a logistiky, exkluzívní přístup k informacím o detailní funkcionalitě, přínosech a vývoji, stejně tak jako přístup k marketingovým materiálům, kampaním a vzdělávacím programům.
Program AIMTEC Referral Partner je určen výhradně pro partnery z evropského regionu.

Staňte se partnerem

Hledáme partnery ze všech regionů i oborů, kterým integrované řešení DCIx pro řízení logistiky a výroby vhodně doplní jejich stávající produktové portfolio. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je, aby partneři získali adekvátní množství interních lidských zdrojů připravených vzdělávat se pod vedením profesionálů ze společnosti AIMTEC s cílem poskytovat svým zákazníkům maximálně efektivní služby.

Kontaktujte mne a žádejte podrobnosti o tom, jak se zapojit do partnerského programu AIMTEC.

Uvažujete o partnerství?

Pavel Roub

Channel Sales Manager

+420 602 338 552


Napište mi

Žádost o zavolání zpět

Naši partneři

eqsys
nortal