Napojení výrobních linek na SAP ERP ve společnosti LUKOV Plast

Ocenění pro AIMagazine
10.5.2012
Vývojové centrum pro SAP AG
16.8.2012

Napojení výrobních linek na SAP ERP ve společnosti LUKOV Plast

Přední český výrobce plastových komponent společnost LUKOV Plast spol. s r.o. realizovala projekt napojení technologických linek na SAP ERP. Na tomto projektu spolupracovala se společností Aimtec, se kterou v roce 2010 zaváděla podnikový informační systém SAP. Hlavním přínosem je bezchybný a včasný odvod správně označených finálních výrobků ze strojů.


Odvádění slunečních clon z výroby

LUKOV Plast patří mezi společnosti, které se neustále dynamicky vyvíjí. Nedávno získala projekt na výrobu slunečních clon pro skupinu Volkswagen. Ruku v ruce s novou zakázkou šlo paralelně i zlepšení podnikových procesů v ERP systému SAP. Hlavním cílem projektu bylo bezchybné odvádění finálních výrobků, správné značení obalů a dodržování balícího předpisu. Finální výrobek má více jak 150 kombinací, proto zde hrozilo velké riziko chybné identifikace produktu na konci výrobní linky.

Společnost Aimtec, dodavatel a implementátor informačního systému SAP ve firmě LUKOV Plast, napojila výrobní linky na SAP ERP. Řídící software výrobní linky nyní předává do SAP ERP informaci o vyráběném dílu. U linky je umístěn dotykový terminál, na kterém běží SAP aplikace na odvádění výroby. Obsluha zařízení potvrzuje odvedení kompletního balení. Z informačního systému se tiskne etiketa na základě balícího předpisu pro vyrobený díl. Zároveň se do SAP EPR hlásí výroba, odpis spotřebovaného materiálu a ukládají se informace o vzniku manipulační jednotky s hotovým výrobkem. V současné době jsou všechny výrobky správně označeny a odvedeny bez chyb a v požadovaném čase.

LUKOV Plast spol. s r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o. byla založena jako rodinná firma v roce 1992. Sídlí v Českém Dubu a dodnes je výhradně v rukou českých majitelů. Společnost se původně zaměřovala na výrobu plastových dílů zejména pro nábytkářství. V roce 1998 započala s dodávkou komponent do automobilového průmyslu, na který se postupně přeorientovala. V roce 2003 firma získala první vývojový projekt pro automobilový průmysl. Společnosti se daří i nadále organicky růst, za posledních deset let svůj obrat více jak ztrojnásobila.