Mezinárodní spolupráce Aimtecu a Axway

WMS DCIx pro Adler
17.8.2010
Na řízení krmiv BRIT nasazen WMS DCIx
30.9.2010

Mezinárodní spolupráce Aimtecu a Axway

Společnost Aimtec je výhradní partner firmy Axway pro Českou republiku a Slovensko. V rámci tohoto dlouhodobého partnerství byla uzavřena mezi oběma společnostmi dohoda o podpoře evropských zákazníků Axway při přechodu na novou verzi nástroje pro elektronickou komunikaci. Jedná se o TradeSync Integration Manager verze 3.7. Pilotní projekty již proběhly v Itálii a Velké Británii.


Aimtec a Axway rovná se stabilní partnerství

V současné době Axway podporuje stávající klienty s verzí Trade Sync Integration Manager 3.6 a 3.7. Proto bylo nutné zákazníky převést na novou verzi. Axway si vybral společnost Aimtec z důvodů bohatých zkušeností s TradeSync Integration Manager . Svou významnou úlohu sehrála vysoká profesionalita týmu konzultantů podpořená úspěšnými projekty. Aimtec zajišťuje podporu a instalaci TradeSync Integration Manager po celé České republice a Slovensku. K dnešnímu dni má na tomto území již více jak 70 zákazníků.

Krátká migrace neohrožující komunikace se světem

Standardní migrační přechod se skládá ze vzdálené analýzy, instalace nového systému, migrace a konfigurace, offline testů, podpory a monitoringu systému. Přechod ze staré verze na verzi 3.7 poté reálně probíhá v krátkém časovém okamžiku do 30 minut. To znamená, že není ohrožena komunikace zákazníka s odběrateli a dodavateli a může tedy vykonávat svoji běžnou provozní činnost bez omezení.

Verze TradeSync Integration Manager 3.7 umožní zákazníkům přehlednou správu o toku zasílaných a přijímaných EDI zpráv a zkvalitní monitorovací služby. Uživatel může např. spravovat nástroj jednoduše přes webový prohlížeč. Další neopomenutelnou výhodou je vylepšená stabilita EDI systému a podpora nového komunikačního protokolu OFTP2.