MATADOR Automotive využívá ClouEDI Loop Test pro monitoring dostupnosti vlastního EDI systému

Distribuce kosmetických produktů s DCIx WMS
30.10.2014
Dodávky do AUDI ze společnosti HANIL E-HWA v režimu Perlenkette
2.12.2014

MATADOR Automotive využívá ClouEDI Loop Test pro monitoring dostupnosti vlastního EDI systému

Monitoring systému pro elektronickou výměnu dat EDI společnosti MATADOR Automotive, výrobce komponent pro automobilový průmysl, nyní zajišťuje ClouEDI Loop Test od společnosti Aimtec. Test dohlíží na výkonnost externích systémů a je možné jej použít pro jakýkoliv na trhu dostupný EDI systém.


Monitoring existujícího EDI řešení

Vzhledem k úzké provázanosti jednotlivých článků dodavatelského řetězce a neustálé narůstající komplexitě procesů lze o EDI hovořit jako o jednom z nejkritičtějších systémů. Společnost MATADOR Automotive proto zvolila ClouEDI Loop Test od společnosti Aimtec, který umožňuje v pravidelných intervalech automatickou kontrolu výkonnosti externích systémů. Jedná se o komplexní běh systémů od připravenosti komunikačních kanálů, například OFTP, OFTP2 nebo AS2, až po běh samotného integračního jádra. ClouEDI Loop Test funguje na základě simulace EDI procesu s obchodním partnerem, čímž je schopen upozornit na chyby v dostupnosti. Tímto včasným odhalením minimalizuje negativní dopady, například zatěžování. ClouEDI Loop Test umožňuje efektivnější alokaci zdrojů, které by musely být interně na monitoring systému vynaloženy.

„Po nasazení systému ClouEDI máme informaci o naší nedostupnosti v reálném čase. Na základě této skutečnosti jsme schopni neprodleně situaci řešit a informovat naše partnery. Monitoring probíhá i v rámci našich závodů v České republice a Rusku,“ dodává Jaroslav Valkovič, ICT manažer ve společnosti MATADOR Automotive.

EDI jako služba

Společnost Aimtec tímto testem rozšířila portfolio poskytovaných EDI služeb pro společnost MATADOR Automotive, která již využívá kompletní Application management pro dohled na provoz a výkonnost stávajícího EDI systému.

ClouEDI je flexibilní, rychlé a spolehlivé řešení, které si zachovává výhody robustního EDI systému. Integrace se stávajícím ERP systémem při nízkých pořizovacích nákladech umožňuje společnostem navázání a zachování obchodních vazeb se společnostmi požadujícími EDI komunikaci. ClouEDI nabízí bezchybné zpracování EDI zpráv, nastavení procesů z automotive oblasti a spolehlivost za transparentní ceny. Reakce na požadavky i připojení dalšího partnera probíhají do druhého dne.

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

Slovenská společnost MATADOR Automotive Vráble, a.s. má dva závody ve Vráblích a Nitře. Společnost ve Vráblích zároveň řídí činnost dvou dceřiných závodů v České republice (Liberec) a Rusku (Nižnij Novgorod). Specializuje se na výrobu kovových výlisků a svářecích sestav, které dodává významným obchodním partnerům v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, jako například Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, ŠKODA AUTO, Porsche, Magna, Daikin.