Keramické obklady RAKO řídí SappyWMS

Sběr dat z lisů při výrobě pneumatik
11.4.2013
Řízení logistiky a odvádění výroby v KBA-Grafitec
24.5.2013

Keramické obklady RAKO řídí SappyWMS

Největší český výrobce a dodavatel keramických obkladů společnost LASSELSBERGER, s.r.o. řídí své největší distribuční centrum v Lubné u Rakovníka pomocí systému SappyWMS od firmy Aimtec. „Jsme přesvědčeni, že řešení SappyWMS maximálně využije náš současný SAP standard a zefektivní interní logistické procesy. Doufáme, že jej v budoucnu uplatníme i na dalších skladech naší společnosti,“ říká k novému implementačnímu projektu pan Petr Šafanda, vedoucí IT aplikací ve firmě LASSELSBERGER, s.r.o.


Integrované řešení v SAP za tři měsíce

Vedení společnosti LASSELSBERGER se rozhodlo nahradit původní externí Warehouse Management System řešením, které se musí stát součástí stávajícího podnikového informačního systému SAP. Nový systém musel splňovat náročné požadavky a zároveň být flexibilní ve funkcionalitě, kterou měl zákazník do té doby k dispozici. Pro tento projekt si LASSELSBERGER vybral firmu Aimtec, předního dodavatele systémů pro řízení skladů, s produktem SappyWMS. Řešení vychází ze standardní SAP komponenty pro vedení zásob a řízení skladů a dále nabízí vysokou přidanou hodnotu pro nastavení logistických procesů s využitím čárových kódů a radiofrekvenčních terminálů. Zároveň SappyWMS dokáže rychle reflektovat zákaznické změnové požadavky, neboť představuje pružné stavebnicové řešení.

SappyWMS pokrývá ve firmě LASSELSBERGER všechny interní logistické procesy obchodního distribučního centra. Jedná se o plně dispečersky řízenou organizaci pohybu materiálu a zboží. Specifikum kontroly šarží výrobních dávek je zohledňováno také u běžných příjmů skladových položek z vlastní výroby a od externích dodavatelů, uskladnění do chaotického řízeného skladu nebo s navržením pozice, přeskladnění, přebalení, expedice a provádění inventury. Práce manipulantů je automaticky řízena dle typů manipulační techniky a charakteru skladovacích míst. Při expedici systém umožňuje plynulé vychystávání celých palet z blokových skladů a zároveň přípravu komisních palet. Díky tomu, že uživatelé pracují v jednom systému, mají v reálném čase k dispozici věrohodné logistické reporty. Obchod se tak může spolehnout na data, která z distribučního centra přicházejí.

Jednodušší proces prodeje

Řešení SappyWMS od společnosti Aimtec povede ve firmě LASSELSBERGER ke zjednodušení procesu prodeje, jehož podstatnou součástí je logistika a expedice. Jednotný systém podporuje rychlejší tok materiálu uvnitř firmy a výrazně usnadňuje práci manipulantů a pracovníků skladu. Zároveň se podstatně snižuje administrace a náklady na podporu a správu WMS systému. Projekt nasazení SappyWMS ve společnosti LASSELSBERGER proběhl ve velmi krátké době necelých tří měsíců.

LASSELSBERGER, s.r.o.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. se sídlem v Plzni je největším výrobcem keramických obkladů a dlažeb v České republice a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. LASSELSBERGER, s.r.o. zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO, která slaví v letošním roce 130. výročí. Komplexní nabídku bytové keramiky prezentuje pod značkou RAKO HOME, systémové řešení komerčních nebo vysoce namáhaných nekomerčních objektů zajišťuje svými výrobky pod značkou RAKO OBJECT.