Integrované řešení pro AMTEK

Na řízení krmiv BRIT nasazen WMS DCIx
30.9.2010
Aimtec strategickým partnerem pro Crossgate
29.10.2010

Integrované řešení pro AMTEK

Společnost AMTEK PRECISION ENGINEERING bude využívat řešení pro automotive zákazníky DCIxJIT a nástroj pro elektronickou komunikaci TradeSync Integration Manager od firmy Aimtec . Hlavním přínosem tohoto integrovaného řešení je zabezpečení přesnosti dodávek zákazníkům společnosti AMTEK, zajištění správnosti odchozích dodacích listů a v neposlední řadě odstranění manuální administrativní práce.

Písecká společnost AMTEK PRECISION ENGINEERING CZECH REPUBLIC s.r.o. se zaměřuje na lisování kovů a plechů převážně pro elektrotechnický, automobilový a další průmysl na progresivních postupových lisech. Mezi významné zákazníky patří Schneider Electric, Philips, Faurecia, Continental, Lexmark International a General Electric.

Propojené komplexní řešení DCIxJIT a TradeSync Integration Manager

AMTEK komunikoval se svými zákazníky pomocí neintegrovaného EDI nástroje. Vedení společnosti se rozhodlo nahradit stávající řešení propojenými systémy DCIxJIT a TradeSync Integration Manager od Aimtecu . Dodavatel Aimtec byl vybrán z důvodů znalosti prostředí a procesů u výrobců pro automobilový průmysl. Aimtec rovněž předá uživatelům potřebné zkušenosti z hlediska EDI komunikace a její integrace s ostatními informačními systémy podniku.

Hlavní přínosy nového přístupu spočívají v bezchybném příjmu a zpracování odvolávek a kontrole odesílání ASN (elektronický dodací list – zasílání informace o skutečné dodávce na cestě k zákazníkovi). Součástí dodávky je rovněž propojení s podnikovým informačním systémem SAP ERP, kam se odvolávky přenášejí a vzájemně porovnávají. Významným faktorem je ulehčení fakturace a odbourání manuální práce při zpracování informací v systému.

Platforma s výhledem do budoucna

V první fázi se jedná o zajištění elektronické komunikace se dvěma zákazníky – společností Faurecia a Continental. Předávat se budou zprávy ve formátu DELFOR D96A (příchozí odvolávka) a DESADV D96A (odchozí elektronický dodací list). Pilotní projekt připraví platformu pro komunikaci a zpracování zpráv pro ostatní zákazníky firmy AMTEK.

Projekt nasazení integrovaného řešení DCIxJIT a TradeSync Integration Manager byl zahájen na konci září s předpokládaným ukončením na konci října 2010.