Integrace dat do jednotného systému SAP pomáhá zvyšovat kvalitu výroby

AIMTEC Open Race již za měsíc!
17.5.2017
SKLAD představil nové technologie pro logistiku
30.5.2017

Integrace dat do jednotného systému SAP pomáhá zvyšovat kvalitu výroby

Společnost Panasonic Automotive Systems rozšířila spolupráci s firmou AIMTEC a po prvotním projektu nasazení systému pro plánování výroby Asprova implementovala produkt SappyQMS. Add-on pro řízení kvality založený na standardních SAP funkcionalitách dále rozšiřuje a zefektivňuje jejich použití. Panasonic získal nadhled nad operacemi napříč všemi odděleními kvality, která spolu komunikují v jednotném systému. SappyQMS umožnil zavést zvláštní kontroly, komponenty je možné zpětně i dopředně dohledat. Hlavním přínosem bylo správné setřídění procesů podle logické návaznosti a předání know-how od specialistů společnosti AIMTEC pro správné využívání nastavených funkcionalit.

Předání know-how a expertních znalostí

Firma Panasonic Automotive Systems na začátku používala několik programů, které nebyly vzájemně propojeny. Jednotlivá oddělení kvality tak neměla zpětnou vazbu a návaznost na ostatní procesy. Konzultanti společnosti AIMTEC předali své expertní znalosti a zkušenosti z používání systému SAP. Správně nastavili procesy, sjednotili všechny systémy do jednotného celopodnikového systému SAP a implementovali produkt SappyQMS.

Zpětná sledovatelnost a zavedení zvláštních kontrol

Společnost Panasonic Automotive Systems sice používala modul QM integrovaný v ERP systému SAP, ten však bylo potřeba využívat lépe a efektivněji. SappyQMS je nadstavbou standardního QM modulu, který je integrován v SAP ERP. Produkt vyvíjený společností AIMTEC umožnil zavést zvláštní kontroly a vzájemnou provázanost hlášení kvality na základě požadavků zákazníků. SappyQMS přináší přehledné reporty i v grafické formě a procesy kvality jsou standardizovány se zohledněním specifik závodu.

„Integrace do jednotného systému přinesla přehled o podnikových procesech a možnost pracovat s reálnými daty okamžitě. Náš modul QM byl implementací SappyQMS zdokonalen, použití je nyní efektivnější a přehlednější,“ doplňuje Miroslav Janoušek, Business Process Inovation, Panasonic Automotive Systems Czech.

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.

Panasonic Automotive Systems Czech patří do evropské skupiny Panasonic Automotive Systems Europe, která dodává autorádia a audiotechniku pro největší světové automobilky Audi, Daimler, Ford, GM, Honda, Porsche, Renault, Suzuki, ŠKODA AUTO, VW nebo Toyota, a pro kolínského výrobce TPCA. Roční produkce pardubického závodu dosahuje zhruba tří milionů kusů autorádií.