IAC v Přešticích používá pro JIT/JIS komunikaci s Audi OFTP ENX

Ewals Cargo Care zkvalitňuje služby
3.11.2011
EDI správa pro REHAU
12.12.2011

IAC v Přešticích používá pro JIT/JIS komunikaci s Audi OFTP ENX

Společnost Aimtec spolupracovala s firmou IAC v Přešticích na nastavení elektronické komunikace se světovým výrobcem osobních automobilů koncernem Audi. Právě IAC bude dodávat této renomované automobilce střešní výplně v režimu Just-In-Sequence (JIS).

Hlavním zaměřením společnosti International Automotive Components Group s.r.o. v Přešticích jsou dodávky interiérových a exteriérových automobilových systémů. Přeštický závod skupiny IAC patří pod nadnárodní koncern International Automotive Components Group (IAC) od června roku 2006, kdy IAC koupil část výroby od dodavatele do automobilového průmyslu Lear Corporation.

Dodávky do Audi přes OFTP ENX

Požadavek na elektronickou komunikaci vznikl v rámci nového projektu společnosti IAC Přeštice. IAC bude dodávat střešní výplně v sekvenci na výrobní linky do závodu automobilky Audi v německém Neckarsulmu. EDI komunikace mezi výrobcem Audi a IAC je zajištěna přes protokol OFTP a privátní síť ENX. Řešení nasadil a uvedl do provozu tým odborníků ze společnosti Aimtec. Aimtec nabízí standardní unifikované řešení. U zákazníka je schopen od podpisu projektu realizovat řešení v krátkém časovém horizontu. Právě čas hraje v automobilovém průmyslu podstatnou úlohu. Konzultanti ze společnosti Aimtec těží také ze svého bohatého know-how, které firma získala za 15 let působení v oblasti logistiky a výroby v segmentu automotive.

Audi koncept Perlenkette

IAC bude přijímat od Audi zprávy ve formátech EDIFACT DELJIT SYNCRO. Audi pojmenovává celý tento koncept přijímání a odesílání zpráv pro dodávky typu Just -In-Sequence (JIS) jako Perlenkette. Více na http://www.aimtec.cz/cs/component/content/article/1181-dodavky-typu-just-in-sequence-.html

Dodavatel EDI řešení společnost Aimtec pomáhá také s využíváním korporátního nástroje TradeSync Integration Manager v Lozorně. IAC v Přešticích bude přes centrální EDI přijímat TSL zprávy (Tages Sammel Lieferschein – sběrný dodací list) a odesílat ASN (Advance Ship Notice – avízo o dodávce).