Expanze Aimtecu do Evropy

V roce 2013 se na celkovém obratu společnosti Aimtec podílel významnou měrou zahraniční obchod. Obrat mimo Českou republiku poprvé překročil 50 %. Společnost Aimtec tak kromě silné pozice na lokálním trhu zároveň upevnila a zvýšila své působení na trhu evropském. Mezi hlavní odbytiště patřilo Německo s celkovým podílem 63 %, následováno Slovenskem s 24 %, Polskem a Velkou Británií. Nejčastějšími skloňovanými jmény zákazníků jsou významné společnosti z automobilového průmyslu, plastikářské výroby, velkoobchodu a distribuce nápojů a poskytovatelů softwaru. Více podrobností k celkové finanční situaci společnosti Aimtec za rok 2013 přineseme v připravované výroční zprávě.

V roce 2013 se na celkovém obratu společnosti Aimtec podílel významnou měrou zahraniční obchod. Obrat mimo Českou republiku poprvé překročil 50 %. Společnost Aimtec tak kromě silné pozice na lokálním trhu zároveň upevnila a zvýšila své působení na trhu evropském. Mezi hlavní odbytiště patřilo Německo s celkovým podílem 63 %, následováno Slovenskem s 24 %, Polskem a Velkou Británií. Nejčastějšími skloňovanými jmény zákazníků jsou významné společnosti z automobilového průmyslu, plastikářské výroby, velkoobchodu a distribuce nápojů a poskytovatelů softwaru. Více podrobností k celkové finanční situaci společnosti Aimtec za rok 2013 přineseme v připravované výroční zprávě.