EDI komunikace mezi HANIL E-HWA a Hyundai

Školení v podnikovém systému SAP ERP
28.4.2011
Asprova pro TOP 1 dodavatele v automotive
16.5.2011

EDI komunikace mezi HANIL E-HWA a Hyundai

Významný korejský dodavatel společnost HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. zkvalitní elektronickou komunikaci se svými zákazníky. Pro výměnu zpráv s automobilovým koncernem Hyundai bude využívat nástroj Axway TradeSync Integration Manager. Řešení, které je dnes standardem v automotive pro JIT a JIS dodávky, dodá společnost Aimtec.

Společnost HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. patří do koncernu HANIL E-HWA COMPANY založeného v roce 1972 v Koreji. Firma se zabývá především výrobou dveřních výplní a dalších interiérových automobilových komponentů. Řadí se k nejvýznamnějším výrobcům interiérových plastů a textilií pro automobilový průmysl v Koreji. Má osm zahraničních výrobních závodů v Číně, Indii, Turecku, v USA a na Slovensku, kde jsou závody v Dubnici a Povážské Bystrici.

Zkušenosti podpořené referencemi

Slovenský HANIL E-HWA je jeden z největších dodavatelů do automobilek KIA a Hyundai. Právě s druhým jmenovaným výrobcem osobních automobilů bylo nutné nastavit elektronickou komunikaci. Pro EDI komunikaci si HANIL E-HWA vybral společnost Aimtec s řešením pro B2B komunikaci Axway TradeSync Integration Manager. Svou roli při výběru sehrály reference podobně založených firem a zkušenosti s dodávkami do KIA a Hyundai.

Pro rychlou a kvalitní výměnu TradeSync

HANIL E-HWA si bude se svým zákazníkem Hyundai vyměňovat zprávy ve formátech DELFOR, DELJIT, DESADV, REMADV, RECADV, APERAK. Součástí dodávky bude rovněž komunikace s interním informačním systémem MIS. Hlavním přínosem elektronické výměny dat pomocí TradeSync Integration Manager je zamezení chyb při komunikaci s odběrateli a obdržení přesných a okamžitých informací o tom, co mají dodávat. V celkovém důsledku bude snížena administrativní náročnost.

Projekt implementace TradeSync Integration Manager byl zahájen na začátku května a potrvá v krátkém časovém horizontu tří týdnů. V dalším kroku se uvažuje o nastavení EDI komunikace přes nástroj TradeSync Integration Manager s druhým zákazníkem automobilkou KIA.