Detailní sběr dat ze strojů při výrobě potravinářských obalů pro PACCOR

Aby nejen každý prvňáček v Česku měl s čím psát
17.10.2012
SappyWMS pro potravinářského giganta Pepsi
8.11.2012

Detailní sběr dat ze strojů při výrobě potravinářských obalů pro PACCOR

Přední evropský výrobce obalů pro potraviny, koncern PACCOR, bude pro sběr výrobních dat a řízení komplexní logistiky ve svém závodu v německém Ravensburgu využívat řešení DCIx od společnosti Aimtec. „Naším hlavním cílem v projektu nasazení systému DCIx je zvyšování produktivity výrobních strojů. Chceme monitorovat práci všech výrobních zařízení a mít údaje o tom, kolik se vyrobilo na daném stroji výrobků, kdy začal stroj pracovat a kdy skončil a v případě vzniku prostojů znát detailně, proč se tak stalo,“ dodává pan Jiří Zeman, IT Project Manager pro celou skupinu PACCOR.


DCIx pokrývá logistiku i výrobu

Koncern PACCOR hledal takový informační systém, který pokryje oblast sběru dat z výroby i pokročilé řízení logistických procesů. PACCOR si pro svůj závod se sídlem v německém Ravensburgu vybral řešení DCIx od Aimtecu, které v sobě obsahuje jak systém pro podrobný sběr dat z výroby DCIx MES, tak rovněž systém pro řízení skladových procesů DCIx WMS. Zároveň rozhodlo i kritérium napojení na stávající ERP systém BPCS 6.1, se kterým má společnost Aimtec mnohaleté zkušenosti, jelikož jej sama u zákazníků v minulosti implementovala. V budoucnu bude DCIx integrován na chystaný informační systém Infor LX.

Hlavním cílem projektu nasazení systému DCIx je na základě sběru dat z výroby a logistiky zvyšování produktivity výrobních strojů. PACCOR bude mít detailní informace o průběhu výroby, práci strojů a příčinách vzniklých prostojů.

Komplexní dodávka

Informační systém DCIx od Aimtecu bude v oblasti výroby obsluhován pomocí dotykových terminálů Axiomtek, které budou integrovány s výrobními stroji a budou doplňovat informace k datům sesbíraným ze strojů (výběr zakázky, doplnění důvodu prostoje atd.). Celá výroba bude „bezpapírová“, obsluha bude mít všechny potřebné informace na terminálu. Předmětem dodávky jsou také moduly pro komunikaci se stroji. Sběr dat z výroby bude zajištěn připojením strojů i balicích a potiskovacích automatů přímo k DCIx. V oblasti logistiky budou řízeny procesy příjmu na nákupní objednávku, zaskladnění, výdej do výroby, příjem z výroby a zajišťovat expedici. Současně bude zaručena zpětná sledovatelnost výrobků (traceabilita) a respektování pravidel FIFO.

Logisticko-výrobní projekt pro závod PACCOR Packaging Deutschland GmbH byl zahájen na začátku srpna 2012 a potrvá do druhé poloviny listopadu 2012. V budoucnosti se plánuje nasazení informačního systému DCIx v dalších závodech skupiny PACCOR.

PACCOR

Společnost PACCOR představuje předního evropského výrobce obalů. Ve svých lokalitách se specializuje také na vývoj vysoce kvalitních obalů a poskytuje komplexní obalová řešení. V širokém portfoliu nabízí plastové a papírové kelímky či tácky pro potravinářský průmysl a cateringové služby. Výrobky jsou založeny na technologiích vytlačování, tvarování a vstřikování a procházejí řadou dekoračních úprav. PACCOR má centrálu v Německu. Své výrobky produkuje v 19 továrnách v 13 evropských zemí, např. v Bulharsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Španělsku, Turecku a na Ukrajině.