Na cestě směrem k průmyslu 4.0

AIMTEC zajistil EDI řešení formou služby pro společnost COBA Automotive
17.1.2017
AIMTEC představil svou vizi I4.0 vedle společností SAP, Siemens a Microsoft
7.2.2017

Na cestě směrem k průmyslu 4.0

V pátek 27. ledna 2017 od 9:00 do 15:30 h (registrace od 8:30 h)

V poslední době narůstá význam trendů, které jsou označovány souhrnně jako společnost 4.0, v níž klíčovou roli pak sehrává průmysl 4.0 resp. industry 4.0. Zdůrazňována přitom je zvýšená míra komunikace a integrace prostřednictvím internetu věcí a celkový nárůst míry digitalizace reálného světa. Význam průmyslu 4.0 se projevuje mj. i v tom, že bývá označován i jako další, v pořadí již čtvrtá, průmyslová revoluce.

Rozvoj průmyslu 4.0 proto představuje významný milník nejen na podnikové úrovni, ale je mu věnována pozornost také ve strategických vládních dokumentech průmyslově vyspělých států vč. České republiky. Pro správnou orientaci v těchto nových trendech je tudíž nutné průběžně se seznamovat s hlavními aktivitami a technologickými možnostmi směřujícími k průmyslu 4.0 a současně získávat podněty a zkušenosti z projektů z praxe.

Cílem konference je odpovědět zejména na otázky k tématům:

  • Jaké trendy ve společnosti jsou v současnosti označovány příponou 4.0 a co všechno lze zahrnout pod pojem průmysl 4.0?
  • Jaký je současný stav průmyslu 4.0 ve světě a jak se k této aktivitě přistupuje v České republice?
  • Cesta k průmyslu 4.0 z pohledu Svazu průmyslu a dopravy a z pohledu Technologické agentury ČR
  • Přístupy a zkušenosti z realizace projektů průmyslu 4.0 z pohledu významných dodavatelů
  • Příklady „best practices“ s tématikou průmyslu 4.0 z podnikové praxe, vč. praktických doporučení pro malé a střední podniky

Příklady z praxe přinesou v bloku C od 13:30:

Roman Žák, předseda představenstva společnosti AIMTEC, bude přednášet na téma – DIGITLIZACE FABRIKY – EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO ČESKO?

Dále bude přednášet Gerhard Moeller, jednatel společnosti Alfmeier CZ, VÝROBA 4.0 Z POHLEDU FIRMY ALFMEIER CZ S.R.O. – KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI: VÝROBA 4.0 V PRAXI

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze Likešova aula, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov

Pozvánka zde