Asprova pro TOP 1 dodavatele v automotive

EDI komunikace mezi HANIL E-HWA a Hyundai
12.5.2011
Nová verze DCIx potvrzuje kompatibilitu na platformě Microsoft
27.6.2011

Asprova pro TOP 1 dodavatele v automotive

Přední evropský výrobce klimatizačních jednotek společnost DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. bude pro plánování výroby používat japonský APS systém Asprova. Implementaci a následnou podporu systému pro pokročilé plánování výroby bude mít na starosti společnost Aimtec. Asprova umožní rychlou reakci na změnové požadavky zákazníků a poskytne reálný obrázek výroby se schopností permanentní simulace plánu.

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ) v Liberci je dceřinou firmou nadnárodního japonského koncernu DENSO CORPORATION. V České republice v průmyslové zóně Liberec – Jih zaměstnává kolem 1400 zaměstnanců s ročním obratem 6 mld. Kč. Vyrábí klimatizační jednotky a jejich součásti pro osobní vozy značek Toyota, VW, Audi, Škoda, Lamborghini, Mercedes – Benz, BMW nebo Suzuki.

100% obrázek reality ve výrobě

Denso patří mezi japonské společnosti, které neustále zlepšují a zkvalitňují své procesy. V rámci tohoto kaizenu byla identifikována jako další oblast zlepšování plánování výroby. Požadavek byl najít takový nástroj, který poskytne stoprocentní zobrazení reálné výroby ve společnosti a zajistí okamžitou odezvu na měnící se požadavky a potřeby klientů. Z dostupných APS systémů byla vybrána Asprova, která je mimo jiné nasazena i v centrále Densa v Japonsku. Realizaci řešení v Libereckém Densu zajistí společnost Aimtec, dlouholetý partner firmy Denso. Asprova bude řídit výrobu kondenzátorů, evaporátorů, radiátorů a heatercore a rovněž montáž HVACS. Součástí projektu je rovněž integrace na podnikový informační systém CIGMA a Warehouse management system DCIx.

Stop rutinní práci s běžnými nástroji

Jedním z primárních cílů APS Asprova je zajištění rychlé reakce na změny zákaznických požadavků. Mezi další přínosy Asprovy pro společnost Denso patří redukce rutinní práce plánovače výroby a zajištění jeho zastupitelnosti, vytvoření dlouhodobého plánu výroby se zohledněním všech omezení, redukce nákladů na speciální transport, snížení extra víkendových směn, lepší správa rozpracované výroby a možnost What-if analýzy pro testování možných scénářů plánu výroby.

Projekt nasazení APS systému Asprova byl odstartován na začátku května 2011. Prototypování proběhne na konci měsíce června. S ostrým provozem se počítá na konci září, přičemž ještě měsíc po startu bude k dispozici plná podpora systému APS Asprova ze strany Aimtecu.