Asprova pro detailní plánování výroby v Magně

EDI správa pro REHAU
12.12.2011
Plná automatizace dokumentů dle VDA 4939 v Matadoru
19.1.2012

Asprova pro detailní plánování výroby v Magně

Všechny tři české závody společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. budou detailně plánovat náročnou výrobu pomocí japonského APS systému Asprova. Dodavatelem a implementátorem informačního systému pro pokročilé plánování výroby je společnost Aimtec. Asprova umožní přehledně a rychle plánovat výrobu s respektováním omezených zdrojů, plánovat vícenásobné formy a operativně přeplánovat produkci v případě změn zákaznických požadavků či konfliktů.


Asprova = nástroj pro detailní plánování

Vzrůstající poptávka a často se měnící požadavky zákazníků vedly společnost Magna k rozhodnutí využívat při plánování výroby, lisoven, předmontáží a montáží sofistikovanější plánovací nástroj, který bude schopen detailně plánovat zmiňované oblasti s respektováním všech vyskytujících se omezení (dostupné stroje, plastikářské formy či lidské zdroje v podobě obsluhy a seřizovačů). Ve výběru APS systému pro všechny tři závody vyhrál japonský systém Asprova, který na českém a slovenském trhu dodává a implementuje společnost Aimtec. Poradenská a konzultační společnost Aimtec spolupracuje s firmou Magna již delší dobu. Jako ověřený partner pomáhá Magně s EDI komunikací, má zkušenosti s ERP systémem SAP a zná dobře problematiku plánování výroby v plastikářském prostředí.

Viditelné benefity

S Asprovou bude moci Magna plánovat s omezenými zdroji i v dlouhodobém časovém horizontu, efektivně pracovat s vícenásobnými formami, optimalizovat dávky, včetně pořadí dávek a počtu seřízení, vizualizovat a přizpůsobovat výrobě skladové zásoby. Další výhodou je možnost operativního přeplánování a možnost tvorby what-if analýzy. Pracovníci budou s Asprovou schopni rychle reagovat na změny zákaznických požadavků a možné výpadky technologií. Zároveň je Asprova nástrojem lehce pochopitelným a přizpůsobivým, což vede ke snadnému zajištění zastupitelnosti plánovače. Všechny zmiňované benefity systému Asprova od společnosti Aimtec povedou ke zrychlení a snížení pracnosti plánování.

Nasazení APS systému Asprova bylo odstartováno na začátku ledna 2012 projektem v libáňském závodě. Předpokládané datum ukončení první etapy je stanoveno na konec dubna, po kterém bude následovat implementace Asprovy v Liberci a Nymburku. Asprova poběží centrálně na jednom společném serveru, což umožní mimo jiné plány všech závodů synchronizovat. Asprova bude integrována s centrálním podnikovým systémem SAP.

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Společnost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. se sídlem v Liberci patří mezi největší producenty složitých plastových dílů pro automobilový průmysl v České republice. Na území ČR má firma tři závody v Liberci, Libáni a Nymburku. Výrobní program je zaměřen především na plastové exteriérové díly, jako jsou nárazníkové moduly, a interiérové díly, např. přístrojové desky, výplně dveří a další prvky pro domácí a zahraniční automobilky – Škoda Auto, TPCA, Audi, Suzuki a VW. Celý koncern Magna působí kromě ČR v dalších 25 zemích po celém světě.