Asprova plánuje střívka pro masné výrobky

DCIx WMS řídí a kontroluje outdoorové oblečení
23.2.2011
Spojení dvou „áček“ – Aimtec a Asmo
28.3.2011

Asprova plánuje střívka pro masné výrobky

Největší výrobce střívek pro masné produkty společnost Viscofan bude plánovat svoji výrobu pomocí japonského systému Asprova. APS systém Asprova nasadí společnost Aimtec, dodavatel systému pro Českou republiku a Slovensko. Hlavním přínosem projektu je zvýšení průchodnosti výroby, zvýšení dodavatelské spolehlivosti a odstranění operativy plánovačů.

VISCOFAN CZ s.r.o. sídlí od roku 1995 v Českých Budějovicích. Společnost patří mezi dvanáct (BR 2, MX 2, USA 2, DE 1, ES 2, CZ 1, RS 1, CN 1) výrobních závodů španělské skupiny Viscofan Group. Tato skupina představuje největšího světového výrobce umělých střívek používaných zejména v masném průmyslu. Závod v Českých Budějovicích s 800 zaměstnanci je největším evropským závodem a dlouhodobě prokazuje svoji vysokou ziskovost. Součástí společnosti v Českých Budějovicích je i distribuční centrum, odkud se výrobky dodávají do více než 110 zemí světa.

Enormní výroba při stávajících kapacitách

Společnost Viscofan uvažovala o implementaci Asprovy ve svém českém závodě již delší dobu. Důvodem byla složitá výroba různých typů a variant produktů. Plynulost této výroby nebylo možné proto při využití stávajících kapacit z dlouhodobého hlediska udržet. Dalším faktem pro volbu Asprovy bylo její využívání ve španělském mateřském závodě. Požadavek byl tedy sjednotit systémy pro plánování ve skupině Viscofan. Jelikož výrobní závod v Českých Budějovicích kooperuje se závodem v Německu, který dodává vstupní surovinu na střívka, bylo nutné zejména tyto plány výroby navzájem provázat, aby na sebe úzce navazovaly. Jako partner německé společnosti Asprova AG byl vybrán pro tento projekt Aimtec, který nasadí systém Asprova v českém závodě. Aimtec přináší svůj zkušený pohled na výrobní a logistické procesy získaný na řadě projektů u zákazníků po celé Evropě.

Průchodnost výroby a spolehlivost

Cílem projektu je vytvoření plánovacího modelu, nastavení systému a plánovací logiky a zaškolení obsluhy. Nemalou částí je rovněž podpora při rozběhnutí do ostrého provozu. Mezi největší přínosy Asprovy pro Viscofan patří zvýšení průchodnosti výroby při zachování stejných výrobních kapacit, vyřízení zákaznických požadavků v reálném termínu a neposlední řadě také odstranění operativní práce zaměstnanců českobudějovického provozu.

Projekt nasazení APS systému Asprova odstartoval v únoru 2011 s předpokladem zahájení ostrého provozu v květnu téhož roku.